Aplikasi tafsir ini mampu memaparkan ayat secara rawak menggunakan json atau xml.

Untuk ayat rawak dengan kata kunci

 1. json - http://tafsir.my/quotes/{katakunci}.json
  contoh http://tafsir.my/quotes/nikah.json
 2. xml - http://tafsir.my/quotes/{katakunci}.xml
  contoh http://tafsir.my/quotes/nikah.xml

Untuk ayat rawak tanpa kata kunci

 1. json - http://tafsir.my/quotes.json
  contoh http://tafsir.my/quotes.json
 2. xml - http://tafsir.my/quotes.xml
  contoh http://tafsir.my/quotes.xml

Untuk mendapatkan data melalui jQuery, pastikan ada callback untuk mengelakkan masalah Access-Control-Allow-Origin

Contoh
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
   $.getJSON("http://tafsir.my/nikah.json?callback=?",function(data){
     console.log(data);
   });
});
</script>

 
sumber http://iium.edu.my/deed/quran/malay/