Al-Faatihah ,ayat 1Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.